20130302182446_r1125

Łącznik do węża ½ z nyplem

Zakończenie węża umożliwiające szybkie łączenie z urządzeniami lub innymi wężami zakończonymi szybkozłączką.